Tools for Building Lasting Peace

Iginiit ni Cardinal Advincula ang kahalagahan ng pakikipagdiyalogo sa iba’t ibang henerasyon upang matamo ang pagkakaisa tungo sa pangmatagalang kapayapaan ng pamayanan.

“Nagpapatuloy ang panaghoy ng mga dukha at ang panaghoy ng kalikasan. Ang mga hamon na hinaharap ng ating lipunan ay nangangailangan ng dialogue ng mga matatanda at mga kabataan. Ang mga matatanda ang ingat-alaala ng ating mga pamilya at pamayanan. Ang mga kabataan naman ang kasalukuyang nagpapatakbo ng kasaysayan,” ani ng cardinal.

Binigyang diin ng arsobispo ang tatlong mahalagang sangkap sa pagkakamit ng kapayapaan na ibinahagi ni Pope Francis ang diyalogo, edukasyon at marangal na hanapbuhay ng mamamayan.

Batid ni Cardinal Advincula ang kahalagahan ng edukasyon na pangunahing paraan ng pagtataguyod sa pangkabuuang paglago ng tao kung saan tinutulungan ang kabataan na maging malaya at matutuhan ang pananagutan sa kapwa.

Ang maayos na edukasyon ay saligan ng isang lipunan na sumisibol ang pag-asa, pag-unlad at kasaganaan,” giit ng arsobispo.

Bukod dito kinilala rin ni Cardinal Advincula ang marangal na hanapbuhay kung saan naibabahagi ng tao ang kaalaman at kakayahan tungo sa pag-unlad ng pamayanan kaya’t nararapat na isulong ang karapatan at kalayaan sa paggawa.

Sa huli hinikayat ni Cardinal Advincula ang mananampalataya na bumaling sa Diyos upang makamtan ang tunay na kapayapaan at kaunlaran tungo sa maginhawa at makatarungang lipunan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *